Xi lanh SMC XSM25

Xy lanh khí nén có cấu tạo gồm các thành phần:

  • Thân trụ (Barrel)
  • Pít tông (Piston)
  • Trục pít tông (Piston rod)
  • Các lỗ cấp, thoát khí Cap-end port và Rod-end port.

Hotline: 0975.330.648