Keo Devcon Ceramic Repair Putty 11700 – Devcon IRP450

Keo Devcon Ceramic Repair Putty 11700 – Devcon IRP450 là mát tít epoxy kỹ thuật cao, có trộn bột gốm, đắp trét bằng gạt.

Sản phẩm thường được dùng để phục hồi các thiết bị, chi tiết bị ăn mòn, xói mòn, xâm thực và làm việc trong môi trường hóa chất.

Thương hiệu: Devcon

Tình trạng hàng hóa: Mới 100%

Xuất xứ: Nhập khẩu

Hotline: 0975.330.648