Keo DEVCON BRUSHABLE CERAMIC 11760 (RED) & 11765 (BLUE) – DEVCON IRP200-IRP210

Sơn gốm chống mòn Brushable Ceramic Red – Devcon IRP200 và Brushable Ceramic Blue – Devcon IRP210 là sản phẩm epoxy cao cấp, có pha trộn bột gốm, dùng cọ sơn để phủ làm kín, bảo vệ và sửa chữa các bề mặt bị xói mòn, ăn mòn và mòn.

Hotline: 0975.330.648