Dowsil 730

Dow Corning 730 là chất trám chống dung môi để liên kết, làm kín và đóng rắn trong các ứng dụng yêu cầu khả năng chống lại nhiên liệu, dầu và dung môi.

Nhà sản xuất: Dow Corning

Xuất xứ: Đức

Tình trạng hàng hóa: Mới 100%

Sản phẩm: Dowsil 730

Hotline: 0975.330.648