Bộ điều chỉnh áp suất FESTO Vppe-3-1-1 / 8-10-010-e1

Chức năng van Van điều chỉnh áp suất tỷ lệ 3 chiều
Phạm vi điều chỉnh áp suất [bar] 0,1 đến 10
Áp suất đầu vào 1 [bar] 6 đến 11
Tối đa độ trễ áp suất [bar] 0,05
Lưu lượng danh nghĩa bình thường [l / phút] 1.250
Dải điện áp hoạt động DC [V] 21,6 đến 26,4
Tối đa nguồn điện đầu vào [mA] 160
Tối đa tiêu thụ điện năng [W] 4,2
gợn sóng còn lại 10%

Hotline: 0975.330.648